PREČO ZOBRAŤ VAŠICH ŠTUDENTOV DO DIVADLA LUDUS?

Naša dramaturgia sa systematicky zameriava na študentov 12+

DIVADLO LUDUS sa systematicky zameriava na diváka 12+