Kontakty

Hráme v Štúdiu L+S

Nám. 1. mája 5
811 06 Bratislava

Fakturačná adresa a kancelária

Jozefská 19, 811 06 Bratislava – Staré mesto
IČO: 00893862
DIČ: 2020831505
e-mail: ludus@ludusdivadlo.sk
mobil: +421 915 795 564


Mgr. art. Martin Kubran

riaditeľ, dramaturg

+421 948 554 251
martinkubran@gmail.com


Mgr. art. Peter Kuba

umelecký šéf, režisér

+421 905 218 088
peterkuba@ludusdivadlo.sk


Mgr. Karin Hronská

PR manažérka

+421 915 795 564
karinhronska@ludusdivadlo.sk


MgA. Barbora Chovancová

programová manažérka, režisérka

barbora.chovancova@ludusdivadlo.sk


Dott. Michal Denci, PhD.

prevádzkový manažér, produkčný manažér

+421 902 230 540
michal.denci@ludusdivadlo.sk


Magdaléna Žiaková

projektová manažérka, dramaturgička

magdalenaziakova@ludusdivadlo.sk


Alena Mikušová

ekonómka, personalistka

+421 903 809 640
ekonom@ludusdivadlo.sk


Eduard Mikuš

šéf techniky, majster zvuku

+421 915 796 912
mikus@ludusdivadlo.sk


Milan Srnka

javiskový technik, šofér

srnka@ludusdivadlo.sk


Mgr. Barbora Poliaková

garderobiérka, inšpicientka