Materiály k inscenácii Stano a Zlá noha


Interaktívna prezentácia

Tieto materiály sú ideálne na prezeranie na počítači.


Rozhovor s Tomaszom Spellom

1. časť: O komiksoch a tvorbe
2. časť: O Príhodách Stana a Zlej nohy