Materiály k inscenácii Naše šaty

Tieto materiály sú ideálne na prezeranie na počítači.