Vzdelávanie

Divadlo LUDUS je divadlom pre mládež a vyvíja aktivity v súlade s učebnými osnovami, ponúka však aj invenčnú a originálnu alternatívu k tradičným metódam výuky. LUDUS preto k svojim inscenáciám pripravuje aj interaktívne materiály, ktoré nahliadajú tému inscenácie z mnohých pohľadov; literárneho, historického, etického, občianskeho.

Materiály sú spracované tak, aby sa dali jednoducho, intuitívne a interaktívne využívať pri práci v triede, ale preklikať sa nimi môže ktokoľvek a kdekoľvek! Na prehliadanie materiálov je ideálny počítač, stručné texty sú doplnené množstvom užitočných odkazov na videá, eseje, rozhovory a podcasty, medzi témami môžete prechádzať voľne a zamerať sa na to, do čoho sa chcete ponoriť hlbšie. Sami si môžete vybrať či chcete materiály prechádzať pred predstavením, alebo po návšteve divadla. Ambíciou Divadla LUDUS nie je len umožniť pedagógom dôkladne prebrať tému, ale stať sa zároveň aj platformou pre otvorený dialóg so študentmi.