Odysea

Roland Schimmelpfennig
Trvanie: 60'
Vek: Vhodné pre mladých dospelých
Premiéra: 6.3. 2024, Štúdio L+S
Predošlé Ďalšie

Homérova Odysea je najstarším dochovaným európskym eposom. Avšak stále nevieme, kto bol Homér, a či vôbec bol, kto bol Odyseus a či vôbec bol; zdroje sa rozchádzajú a vzájomne si odporujú. Strastiplný návrat ithackého kráľa z bojového ťaženia z vyplienenej a vypálenej Tróje sme tiež považovali za fiktívny príbeh stvorený zo slov, teda až dovtedy, pokým Heinrich Schliemann nevykopal hmotné ruiny Tróje z piesku.

Roland Schimmelpfennig – najhranejší súčasný nemecký dramatik – dostal za úlohu prerozprávať Odyseov príbeh. Napísal teda falošnú Odyseu, v ktorej titulnému hrdinovi hlavnú úlohu ukradne učiteľ dejepisu, ktorý predsa najlepšie vie, ako to celé bolo. Post truth architecture. Schimmelpfennigovu Odyseu vytvoril absolvent prestížneho viedenského Seminára Maxa Reinhardta režisér Dávid Paška, so svojim nemeckým tímom a slovenskými herečkami.

Penelopa, Odyseova žena, desať rokov čaká na svojho muža, ktorý bojuje vo vojne.

A potom sa vojna skončila, ale Odyseus sa nevracia.

Keďže jej muž sa nevrátil domov, aj keď vojna sa už dávno skončila,
už dávno, Penelopa, Odyseova žena premýšľa nad rozličnými vysvetleniami, prečo sa nevrátil.

Prvým možným vysvetlením je, že jej muž vo vojne zahynul.

Ale to by jej povedali.

Táto správa by sa k nej dostala.

Prišiel by posol.

Alebo list.

Alebo by zavolali. Niekto by predsa zavolal.

Prvá možnosť v princípe odpadá, keďže ešte posledný deň vojny Odysea videli, živého, ako vystúpil na dreveného koňa a o niečo neskôr Trója ľahla popolom.

Druhé možné vysvetlenie sa zakladá na tom, že jej muž prišiel o život po ceste domov, pri návrate z vojny.

Ale niekto, kto prežije desať rokov vojny, dobyje veľké mesto, predsa nezomrie na ceste domov!

Tretie možné vysvetlenie, prečo sa Penelopin muž nevracia, je, že sa domov vrátiť nemôže.

Že mu v tom niečo bráni.

Ale čo?

Čo by to tak mohlo byť?

Pokrčenie ramenami.

Štvrtou možnosťou, o ktorej Penelopa uvažuje, je, že jej muž sa domov vrátiť nechce.

Penelope sa zo všetkých možných vysvetlení zdá toto vysvetlenie najpravdepodobnejšie. Nechce sa vrátiť.

Existuje víťazný, hrdinský návrat z vojny? Homér píše o návrate Odysea. Iné texty opisujú návraty iných trójskych hrdinov. Ale teda rozhodne nie sú hrdinské. Sú to skôr zúfalé návraty, odporné návraty, krvavé a smrteľné… To nemôžu byť naši hrdinovia. To vôbec nie sú víťazi. Kam sa vracajú? Kto sa vracia? Kto ich čaká? Kto ich víta? Kto sú? Kto si?

Osoby a obsadenie

Zuzana Fialová
Annamária Janeková
Alexandra Lukáčová
Romana Ondrejkovičová
Viktória Šuplatová

Inscenačný tím

Réžia: Dávid Paška
Autor: Roland Schimmelpfennig
Preklad: Peter Lomnický
Dramaturgia: Martin Kubran
Produkcia: Michal Denci
Asistentky réžie: Laura Fedorová, Ráchel Rimarčíková, Emma Vičanová
Scéna: Julius Leon Seiler
Umelecká spolupráca: Jozef Kurinec 
Kostýmy: Maria-Lena Poindl
Technická spolupráca: Eduard Mikuš 
Inšpícia: Barbora Poliaková

Program

pondelok 3. jún 19:00
Štúdio L+S, Bratislava
15,00 €
pondelok 9. september 10:00
Štúdio L+S, Bratislava
10,00 €
pondelok 9. september 19:00
Štúdio L+S, Bratislava
15,00 €
utorok 10. september 10:00
Štúdio L+S, Bratislava
10,00 €
Zobraziť celý program


Odysea
(Odyssee)
Roland Schimmelpfennig
Práva k dielu: S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main, Germany; ©

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z.s., Krátkého 143/1, Praha 9.