Labyrint prísloví

Kamil Žiška a kol.
Trvanie: 60'
Vek: Vhodné pre druhý stupeň ZŠ

Pôvodná rozprávková hra pre deti od 8 rokov, inšpirovaná zbierkou Petra Adolfa Zátureckého Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia.

Učiteľ povedal: „Nikto učený z neba nespadol. Tak je to! Viete, nespím už sedemsto rokov, pretože som si nevedel na nič spomenúť. A už si spomínam: všetko musím robiť od srdca…“ „Čo nejde od srdca, to nejde do srdca“, utrúsil Gregor. Učiteľ dodal: „Správne. A keď to tak bude, všetci sa ku mne vrátia naspäť a budú ma poslúchať.  Najprv písmenká, a potom aj lavice. A keď sa vrátia aj lavice, neskôr aj žiaci. Ďakujem, že ste ma to naučili. Každý sa musí učiť, aj učiteľ… lebo: Nikto učený z neba nespadol. A čo sa za mladi naučíš, to v starobe…“Agáta dokončila: „…nepochopíš.“  – „pretože lepšie znať…“, pridal učiteľ-  „Ako mať, dokončila veselo Agáta.-  „Ale zapamätajte si: nie je učený ten, ktorý veľa vie, ale kto vie…“„….čo mu treba. V knihe je už všetko na svojom mieste“,  povedala Agáta.„ Ozaj vzácna kniha. Dám vám za ňu celú moju knižnicu, „ povedal učiteľ.

Kto hľadá, ten nájde.

Adolf Peter Záturecký  sa narodil v roku 1837 v Liptovskej Sielnici. Pochádzal zo šľachtického rodu Zaturecký zo Záturčia (Zathureczky de Zaturcsa). Súkromne ho vzdelával otec, študoval na gymnáziu v Kežmarku, v Modre. Od roku 1854 pôsobil ako učiteľ v Liptovskej Sielnici a od roku 1865 v Brezne. Odrazom jeho pedagogickej činnosti a záujmu o výchovu ľudu sú početné články a state vo viacerých novinách, časopisoch a kalendároch. Pre školy a samoukov zostavil a vydal Slovenskú mluvnicu (1891). Aj Zátureckého literárne ambície zostali poznačené ľudovýchovným a didaktickým pôsobením: je autorom adaptácie nemeckej náboženskej poviedky Tomáš Nápravník (1873), pre deti zveršoval mravné poučenia Hájiček (1879), pre potreby učiteľov v školskej praxi zostavil zbierku príležitostných vinšov Vinšovník (1880). Za najprínosnejšiu oblasť jeho pôsobenia sa považuje zbieranie a vydávanie slovesného folklóru. Špecializoval sa na krátke formy, hádanky a frazeologické útvary. Pod pseudonymom Borovohájsky vydal v roku 1894 zbierku Slovenské hádanky, ktorá dlho predstavovala jediné vydanie tohto žánru folklórneho materiálu; v roku 1897 vydal zbierku „Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia“. Táto monumentálna zbierka obsahujúca približne 13 000 položiek je výsledkom autorovho viac ako tridsaťročného bádateľského úsilia v oblasti príslovníctva.

Osoby a obsadenie

Kráľ jaskyne: Lukáš Tandara
Vincent: Michal Rovňák
Agáta: Júlia Kováčiková, alternácia Mirka Durná
Gregor: Martin Kollár

Inscenačný tím

Autori: Peter Adolf Záturecký, Kamil Žiška, Peter Janků, Lukáš Tandara, Michal Rovňák, Júlia Kováčiková, Martin Kollár
Scenár: Kamil Žiška a kol.
Scénografia a kostýmy: Peter Janků
Dramaturgia: Peter Kuba
Hudba a réžia: Kamil Žiška
Grafika: Štefan Podušel
Technická spolupráca: Eduard Mikuš
Svetelný dizajn: Peter Stránsky

Program

Pre túto inscenáciu v programe momentálne nemáme žiadne predstavenia.

Zobraziť celý program