Tenká línia /povedomia národa/

Dávid Paška

Ľudo:  Čo by na to povedal Picasso?
Andrea:  Prečo sem ťaháš Picassa?
Ľudo:  Nehovoril on len tak náhodou, že
„každý akt tvorby je najprv aktom deštrukcie“?

V divadelnej inscenácii Tenká línia /povedomia národa/, mladí stredoškoláci prezentujú vznik a prípravu projektu z dejín slovenskej literatúry. Za objekt svojho výskumu a analýzy im poslúžia diela Jozefa Gregora Tajovského, Martina Kukučína, Ľudovíta Štúra, Margity Figuli, Ivana Stodolu. Stredoškolský humor, recesia, spochybňovanie autorít, polemizovanie a otváranie tabu je prirodzenou súčasťou tohto procesu. Zároveň sú diváci účastníkmi nachádzania presahov klasiky s aktuálnym spoločenským a politickým dianím na Slovensku. Tvorcovia inscenácie nevidia minulosť a súčasnosť tragicky, práve naopak humor, kritické a laterálne myslenie im ponúka zmysluplnú budúcnosť.

Veď haníme aj to NIČ, čo máme. A z toho veľkého NIČ vzíde znova len nič. Nič nemá začiatok ani koniec. Nič nemožno prezrieť, preskúmať, mať, prepísať ani prežiť. Nič je všadeprítomné a pritom sa každý bije do pŕs
v snahe si to nič nejakou tenkou opitou líniou ohraničiť.

Predstavenie budeme hrávať priamo v školách.

HRAJÚ

Viktória Šuplatová
Peter Ondrejička
Peter Kiss
Dávid Kakaš

autor textu: Dávid Paška
dramaturgická a režijná supervízia: Peter Kuba
výtvarná spolupráca: Viktória Kubicsková 
hudobná spolupráca: Dano Fischer a Peter Ondrejička

Použitá literatúra:

Jozef Gregor Tajovský: Maco Mlieč
Martin Kukučín: Neprebudený
Martin Kukučín: Rysavá Jalovica
Margita Figuli: Tri gaštanové kone
Ľudovít Štúr: Spolky miernosti
Ivan Stodola: Čaj u pána senátora

Použité piesne:

Aká si mi krásna
S Bohom ostávajte
Rež a rúbaj do krve

31. 5. 2022 / o 10:00 v Blackbox školy LUDUS Palackého 20
vek: pre stredné školy