Sacrum

Performance lecture (alebo je to lecture performance?)

SACRUM označuje niečo sväté, teda
podstatné, dôležité, zásadné, ťažiskové.
Báza. Fundament.
Čo by sme dnes mohli takto označiť?
Čo je podstatné, čo tvorí oporu človeka, sveta?
Dokážeme povedať, čo je naším centrom,

našou oporou?

Naše vedecké znalosti sú nemalé, prečítali sme genóm (hoci zatiaľ iba prečítali, rozumieť všetkým jeho funkciám a prepojeniam ešte úplne nedokážeme), boli sme na mesiaci, o pár rokov tam údajne budeme aj bývať, vytvorili sme umelú inteligenciu, rýchlosť nových objavov a zistení nikdy nebola väčšia. Správ je nespočetne veľa a z nespočetných zdrojov, informácií máme viac, ako dokážeme spracovať. A aj tak potrebujeme, chceme a vyhľadávame hudbu, divadlo, sochy, filmy. Je v tom rozpor alebo všetko to rovnocenne a spoločne tvorí náš svet? Mohlo by existovať jedno bez druhého? Z tej alebo onej strany sa pýtame a hľadáme podstatu, centrum, zmysel, jadro.
Sacrum, teda krížová kosť (os sacrum, svätá kosť, skrátene sa používa iba sacrum), je súčasťou centra, opory chrbtice, ktorá je pilierom celého tela. Sacrum má v rôznych kultúrach a náboženstvách rozmanité významy a funkcie. Slovom sacrum označuje niečo sväté, teda podstatné, dôležité. Čo by sme dnes mohli takto označiť? Čo je podstatné, čo tvorí oporu človeka, sveta? Dokážeme povedať, čo je našim centrom, našou oporou?

Sacrum je performance lecture, ktorú s kolektívom pripravil Andrej Kalinka – prednáša a hrá divadelnú esej na tému ľudskej schopnosti vnímať, poznávať, osvojovať si a pretvárať okolitý svet. Ako východisko mu slúži uchvátenie renesančného človeka, jasnozrivý okamih poznania súvislostí a prepojení rôznych oblastí ľudského vedenia. Ako súvisí hudba s matematikou, optika s architektúrou, anatómia s rečou a jazykom? Reťaz úvah prepája originálnymi hudobnými skladbami trio performerov, hudobníkov a spevákov.

PERFORMANCE LECTURE
vzdelávací obsah – preto LECTURE ako prednáška,
ale umeleckú formu – preto PERFORMANCE ako predstavenie.

Performance lecture Sacrum má rozličné zamerania a významy. Je dielom a prednáškou súčasne, koncertom aj diskusiou. Pôdorys Sacrum / performance lecture tvorí koncert a prednáška o základoch našej percepcie, o symbolickom myslení s odkazmi na neurovedu, filozofiu, psychológiu, históriu. Poukazuje na nesamozrejmosť toho, čo považujeme za samozrejmé. Cieľom Sacrum / performance lecture je pomôcť otvoriť a oslobodiť vnímanie, dať odvahu pozerať sa, počúvať, vytvárať si vlastný názor a predovšetkým vzťah. K ľuďom, k svetu, v ktorom žijeme, prostredníctvom umenia, ktoré nám pomáha spojiť naše roztrieštené a nesúrodé, často až protikladné časti do celku. Časti racionálne, intuitívne, spirituálne, hmotné, nehmotné.

INSCENAČNÝ TÍM
Libreto, hudba, réžia Andrej Kalinka
Dramaturgia, režijná spolupráca: Milan Kozánek
Scénografia: Michaela Pavelková

ÚČINKUJÚ
Andrej Kalinka, Rafał Habel, Ján Morávek

Členovia umeleckého zoskupenia Med a prach sa dlhodobo venujú rozvíjaniu svojho autorského
jazyka, ktorý je založený na tzv. komplementárnom umení. Tento prístup spoločne s ich
viacročnou pedagogickou praxou tvorí základ Sacrum / performance lecture, ktoré svojou
komplementárnou formou, zahŕňajúcou umenie aj vedu, informácie aj symboly, ponúka jedinečnú
možnosť neočakávaného poznania. Ich tvorba je prezentovaná rovnako v divadlách, ako v galériách alebo na koncertných pódiách. Performeri sú rovnako hudobníkmi, výtvarníkmi, hercami, tanečníkmi. Cieľom je hľadať nové spôsoby umeleckého vyjadrovania formou živého pohybu medzi rozmanitými umeleckými komunitami a prostriedkami. Dôležitou súčasťou tvorby zoskupenia Med a prach je presah nielen v rámci umeleckých prostriedkov, ale v rámci jednotlivých diel aj skúmanie vzájomných súvislostí umenia, biológie, psychológie, filozofie, histórie, fyziky, genetiky etc. Komplementarita sa teda v tejto tvorbe uskutočňuje rovnako v rovine formy aj obsahu.

INSCENÁCIU PODPORILI
Nadácia mesta Bratislavy
umelecké zoskupenie Med a prach
Centrum Pangea Meetingpoint

PREMIÉRA 23. 3. 2023 v Štúdiu L+S
vek: 13+
dĺžka trvania: 100 minút
FOTO: Igor Stančík