Máj

básnická skladba Karla Hynka Máchu v javiskovej adaptácii Ivana Achera
Trvanie: 60'
Vek: Vhodné pre posledné ročníky ZŠ a pre študentov SŠ
Premiéra: 11. 6. 2022 v Štúdiu L+S
Predošlé Ďalšie

Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.

Máj vzniká ako originálne javiskové dielo, ktorého organickou súčasťou bude celá básnická skladba Máchovho Mája v češtine, votkaná do živej hudobnej a živej výtvarnej kompozície. Nepokúšame sa o prepis ani o dramatizáciu básnického diela a ponechávame ho v češtine zámerne, pretože sme presvedčení, že limity porozumenia textu naplno nahrádza jeho obrazotvorná sugestivita, jeho uhrančivý rytmus a melódia. Nevydávame sa ani cestou činohernej adaptácie, pretože opisy prírody ako aj extatické a agonické snové obrazy ponúkajú bohatý materiál pre divadelnú syntézu. Zaujíma nás bezprostredné pôsobenie živého slova, hudby, spevu a „neiluzívnej“ naživo tvorenej javiskovej krajiny.

Krásný máj uplynul, pohynul jarní květ,
a léto vzplanulo; – pak letní přešel čas,
podzim i zima též – i jaro vzešlo zas;
až mnohá léta již přenesl časů let.

Máchov Máj predstavuje rýdzu podobu romantizmu v literárnom kánone aj v estetickom a myšlienkovom /filozofickom/ prúde. Na Slovensku je súčasťou učebnicovej klasiky, no na jeho aspoň trochu hlbší pochop nestačia do nemoty opisované čitateľské denníky. Navyše, pre mladú generáciu je to dielo s obrovským iniciačným potenciálom spojené so zažívaním citových vzplanutí existenciálnych búrok, s objavovaním temnej stránky prírody a života. Chceme, aby študenti a ich učitelia nepodľahli stereotypnej predstave, že diela literárneho romantizmu šuštia papierom a sú mladým ľuďom nezrozumiteľne vzdialené.

Osoby a obsadenie

Hana Tomáš Briešťanská
Tereza Marečková
Dominik Teleky
Lenka Balleková

Inscenačný tím

Réžia, hudba: Ivan Acher
Výtvarná spolupráca: Ivan Acher, Lenka Balleková
Dramaturgia: Martin Kubran
Kostýmy: Sylva Zimula Hanáková
Technická spolupráca: Igor Stančík
Produkcia: Martin Kubran, Barbora Chovancová

Program

pondelok 24. jún 11:00
Vstupenky dostupné čoskoro.
Divadlo Husa na provázku, Brno
Zobraziť celý program

Teaser trailer
Behind the scenes 1
Behind the scenes 2

Zájazdy do Divadla Petra Bezruče, Městských divadel pražských a Městského divadla Zlín z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

fpu logo