Naše šaty! / Classroom play

Kirsten Fuchs: Das Heimatkleid
Trvanie: 60'
Vek: Vhodné pre posledné ročníky ZŠ a pre študentov SŠ
Predošlé Ďalšie

Divadlo je výnimočné tým, že divákom prináša autentický zážitok z ľudských príbehov a emócií. Dáva nám možnosť stotožniť sa s postavou. Podľa súčasnej psychológie je práve emocionálne učenie jedným z najefektívnejších spôsobov učenia a vo svete začínajú prvky divadla čoraz viac prenikať do vyučovacieho procesu na stredných školách. Prežitie subjektívneho umeleckého zážitku poskytuje študentom poznatky o svete i o sebe samých.

Priamo vo vašej triede sa rozvíja dramatický dej inscenácie, v ktorej je 17-ročná Klára vystavená turbulentným udalostiam po spustení svojho fashion blogu. Môže mať nevinný módny blog až také vážne následky?

Svet je komunikačne náročný, plný rozporuplných informácií a nejasných zámerov rôznych strán – takto môžu stredoškoláci vnímať to, čo sa deje okolo nich. Oporné body hľadajú v rodine a u rovesníkov. Aj tu však mnohokrát narazia na ďalšie protichodné  interpretácie a postoje. V čase, keď nedokážeme odlíšiť pravdu od dezinformácie, je spoľahlivým a často aj  najdôveryhodnejším spôsobom spoznávania sveta vlastná skúsenosť. Divadlo má navyše schopnosť preniesť skúsenosť divadelnej postavy na diváka prostredníctvom silného osobného emočného zážitku. Študenti si tak automaticky budujú vlastné postoje a upevňujú schopnosť kriticky myslieť. Divadelný zážitok je preto nepostrádateľnou skúsenosťou pre slobodného a samostatne mysliaceho mladého človeka.

Osoby a obsadenie

Klára: Alexandra Palatínusová

Inscenačný tím

Preklad: Marián Chalány, Jindřich Martinec
Úprava a realizácia:
Martin Kubran, Marián Chalány
Umelecká spolupráca:
Kristína Svarinská, Ingrid Timková
Výtvarná spolupráca:
Igor Stančík, Martina Širáňová
Produkcia: Barbora Chovancová, Michal Denci
Technická spolupráca: Eduard Mikuš

Autorku Kirsten Fuchs zastupuje: ROWOHLT VERLAG GMBH – Theater Verlag

Cena

200€ – 1 trieda* – 1 predstavenie s diskusiou
350 € – 2 triedy* v jeden deň – 2 predstavenia a diskusie

*počet žiakov v jednej skupine/triede by nemal presiahnuť 35

Trvanie

Dve vyučovacie hodiny (samotné predstavenie má 60 minút a diskusia cca. 15 minút)

Termíny predstavení

Termíny si môžete zadať aj vlastné – my vám ponúkame tieto možnosti:

11., 12., 20., 23.-25. september 2024

V prípade záujmu o jedno z predstavení aj na vašej strednej či základnej škole kontaktujte:
e-mail: laura.benova@ludusdivadlo.sk
mobil: +421 915 795 564

Nie som nácek, ale… (dokument k inscenácii Naše šaty!)